لینک های دسترسی

Breaking News

هند راکت برد کوتاه زمين بهوا را آزمايش کرد. - 2005-04-26


هنديک راکت ديگر برد کوتاه زمين بهوا را آزمايش کرده است. آزمايش امروزي که نهمين آزمايش از سال ۲۰۰۳ باينطرف است در مرکز عمده آزمايش راکت ها در چانديپور در ايالت ساحل شرقي اوريسا صورت گرفت. اين راکت بنام تريشول از مواد سوخت جامد استفاده ميکند و قابليت حمل يک کلاهک ۱۵ کيلوگرام را بفاصله ۱۲ کيلومتر دارد. اين راکت قابليت هدف قرار دادن طيارات و راکت هاييست که بارتفاع کم بر سطح بحر حرکت ميکند. هند و پاکستان که هر دو قابليت ذروي دارند عموماً سيستم هاي راکت خود را آزمايش ميکنند ولي قبل از اجراي آزمايش به جانب مقابل اطلاع ميدهند.

XS
SM
MD
LG