لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد نزديک بود زرقاوي را در ماه فبروري دستگير کند.


مامورين نظامي ايالات متحده ميگويند ابومصعب الزرقاوي اخيراً قبل ازانکه دستگير شود از چنگ عساکر ايالات متحده فرار کرد ولي چندين پارچه عمده استخباراتي را از خود بجا گذاشت. يک واحد مخفي نظامي که مؤظف شده بود رهبر شورش عراق را بيابد ميگويد زرقاوي بتاريخ ۲۰ فبروري در نزديک يک موضع تفتيش در مجاروت شهر غربي رمادي از يک موتري که در حال حرکت بود به بيرون جهيد. عساکر تعقيب نموده و موتر را متوقف ساختند و دران کمپيوتر و در حدود ۱۰۰ هزار يورو کشف کردند. حد اقل يک متحد زرقاوي دستگير گرديد. ابومصعب الزرقاوي شخص شماره اول تحت تعقيب در عراق است. ايالات متحده جهت دستگيري و يا محکوم کردن ۲۵ مليون دالر جايزه تعيين کرده است.

XS
SM
MD
LG