لینک های دسترسی

اسکندروف رهبر مخالف حکومت تاجکستان توقيف شد. - 2005-04-26


مقامات در تاجکستان يک رهبر مخالفين را باتهام دهشت افگني توقيف کردند و يک وزير داخله سابق باتهام خيانت ملي به ۱۵ سال زندان محکوم گرديد. باباجان باباخانوف مدعي العموم تاجکستان امروز گفت محمد روزي اسکندروف رهبر حزب ديموکرات مخالف حکومت هفته گذشته در دوشنبه توقيف شد. او به دهشت افگني، داشتن سلاح غير قانوني، تبديل پول نامشروع و سؤ استفاده از قدرت متهم ميباشد. اسکندروف اين اتهامات را تکذيب کرده ميگويد اتهامات انگيزه سياسي دارد. او در ماه دسمبر بعين اتهامات توسط پزليس روسيه توقيف شده بود ولي در ماه جاري رها شد. معلوم نيست او چه وقت به تاجکستان بازگشته بود. همچنان امروز محکمه عالي تاجکستان يعقوب سليموف، وزير داخله سابق آن کشور را باتهام خيانت ملي، سؤ استفاده از قدرت و ساير اتهامات به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG