لینک های دسترسی

بزرگترين طياره مسافربري جهان اولين پرواز آزمايشي اش را موفقانه تکميل نمود. - 2005-04-27


بزرگترين طياره مسافر بري جهان بنام AIRBUS A- 380 اولين پرواز آزمايشي اش را تکميل کرد. امروز چهارشنبه هزاران نفر وقتي اين طياره بزرگ از يک ميدان هوايي در نزديک مرکزش در خارج شهر تولوزواقع در جنوب فرانسه پرواز کرد ،براي تماشا آمده بودند، بعداً اين طياره چهار ساعت بعدبطور مصئون فرود آمد. ژلک شيراک رئيس جمهور فرانسه اين پرواز آميز موفقيت را تقدير نمود. وي طي بيانيه اين واقعه را نتيجه قابل توجه همکاري صنعتي اروپا خواند که اعمار يک ابداع و پيشرفت اروپا را تشويق ميکند. اين طياره شش عمله وحدود بيست متريک تن وسيله جهت نظارت اطلاعات را در جريان پرواز حمل نمود. اين طياره چهار انجن، چهار دهليز،و دو طبقه بالايي داشته و براي حمل ۵۵۵ مسافر ءرح وديزاين شده اما گنجايش بيش از ۸۰۰ نفر را دارد. اير بس آ سه صد وهشتاد اميدوارست مسافرين را از رقيب قديمي اش يعني طيارات بوئينگ امريکايي ۷۴۷ جلب نمايد که سالهاي طولاني مارکيت جمبو جت را ددر دست داشته است .

XS
SM
MD
LG