لینک های دسترسی

Breaking News

يک قانون گذار زن در بغداد بضرب گلوله کشته شد. - 2005-04-27


افراد مسلح در عراق يک زن را که عضو پارلمان عراق بود بضرب گلوله به قتل رسانيدند.اين اولين ترور يک عضو پارلمان شوراي جديد موقتي عراق ميباشد که در ماه جنوري انتخاب شد. پليس ميگويدمحله کنندگان نا شناس اين عضو پارلمان را در خارج منزلش در بغداد امروز چهارشنبه از پا درآوردند. در عين زمان مامورين شيعه ميگويند در حاليکه سياستمدارن موجوديت بعضي نامها را در فهرست کابينه صدراعظم منتخب ابراهيم ال جعفري قابل چلينج ميدانند، ،تشکيل يک کابينه جديد بار ديگر به تعويق افگنده شده است . شوراي سه عضوي رياست جمهوري بايد اين فهرست را قبل از راي گيري در اسامبله ملي ۲۷۵ عضوي براي تصويب، تصويب نمايد. ودر يک انکشاف جداگانه رومانيا از اختتطاف کنندگان سه ژورناليست آن کشور در عراق وقت بيشتر را تقاضا کرده ااست. اختطاف کنندگان که اين سه خبر نگار را از روز ۲۸ مارچ بدن سو گروگان گرفته اند تهديدکرده اند کهاگر رومانيا عساکرش را از عراق فرا نخواند، سه گروگان را امروز چهارشنبه اعدام خواهند کرد

XS
SM
MD
LG