لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان وتاجکستان موافقتنامه هايي را درمورد مبارزه با مواد مخدر و دهشت افگني امضا نمودند. - 2005-04-27


افغانستان وتاجسکتان تعهد نمودند تا در مبارزه با دهشت افگني و قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات مشترک شان نزدکتر با هم کارنمايند. مامورين افغانستان ميگويند امام علي رحمانوف و حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در جريان مذاکرات شان در کابل چندين موافقتامه را امضا کردند که از تجارت گرفته تا مقابله با دهشت افگني را در بر ميگرفت. حامد کرزي در يک کنفرانس مشترک مطبوعاتي گفت موافقه مقابله با مواد مخدر شامل کاهش در زرع کوکنار ، از بين بردن لابرتوار هاي هروئين و مبارزه يا قاچاق بران مواد مخدر ميباشد. رحمانوڤ ادعان داشت که کشورش يک راه بزرگ انتقال چرس و هروئين از افغانستان با اروپا ست. اما وي گفت مقامات تاجکستان نمي توانند به تنهايي با ين مشکل دست وپنجه نرم کنند و از جامعه بين المللي تقاضا کرد تا در اين مبارزه بپيوندند.

XS
SM
MD
LG