لینک های دسترسی

برتانيه متن مکتوب جنجال برانگيز قبل از جنگ عراق را افشا کرد. - 2005-04-28


دفتر توني بلير، صدراعظم برتانيه متن کامل مکتوب جنجال برانگيز را در مورد قانوني بودن جنگ تحت رهبري ايالات متحده با عراق افشا کرده است. اين مکتوب صرف چند هفته قبل از انتخابات عمومي يک مناظره عمده را در مورد صداقت بلير سبب گرديده است. پيتر گولدسمث، وزير عدليه برتانيه طي مکتوب تاريخ هفتم مارچ سال ۲۰۰۳ گفت محوظ ترين مسير قانوني جهت شموليت بجنگ عراق تصويب يک قطعنامه دوم شوراي امنيت ملل متحد خواهد بود که بطور مشخص عمليات نظامي را اجازه بدهد. او نوشت در غير آن برتانيه بايد بطور عاجل قوت قانوني جنگ را تحت غور قرار دهد. اما ده روز بعدتر، وقتي واضح شد که فرانسه مانع تصويب يک قطعنامه دومي خواهد شد، گولدسمث به کابينه و پارلمان مشوره داد که جنگ قانوني خواهد بود. سياستمداران مخالف حکومت ادعا ميکنند که بلير بر وزير عدليه خود فشار وارد نمود که نتيجه گيري خود را تعديل نمايد و اين چيزي است که صدراعظم برتانيه هميشه تکذيب نموده است.

XS
SM
MD
LG