لینک های دسترسی

کويزومي: جاپان و هند براي رشد و رفاه بهمديگر احتياج دارند. - 2005-04-29


جوني چيرو کويزومي، صدراعظم جاپان ميگويد براي يک مشارکت استراتژيک با هند کوشش خواهد کرد. او گفت جاپان و هند بمنظور رشد و بميان آوردن رفاه بهمديگر احتياج دارند. کويزومي براي مدت مختصري با عبدالکلام، رئيس جمهور هند ملاقات کرده و بعدتر با من موهن سنگه، صدراعظم آن کشور ملاقات خواهد کرد تا راه هاي تقويه مشارکت اقتصادي، سياسي و امنيتي را مورد بحث قرار دهند. انتظار ميرود اين دو شخصيت بيانيه مشترکي را که پلان همکاري آينده را تصريح ميکند امضا نمايند. صدراعظم جاپان بمنظور تحکيم روابط و تقويه پشتيباني دو جانبه براي کسب کرسي دائمي شوراي امنيت ملل متحد بهند وارد شده است. مساعي کويزومي براي تقويه روابط با دهلي جديد همزمان با بهتر شدن روابط بين دهلي جديد و بيجنگ و ازدياد تشنج بين چين و جاپان در هفته هاي اخير صورت ميگيرد.

XS
SM
MD
LG