لینک های دسترسی

فلسطينيان دو تندرو را بخاطر حمله بر مسکونه هاي يهودي توقيف کردند. - 2005-04-29


مامورين امنيتي فلسطين در قبال حملات هفته گذشته راکت بر يک مسکونه يهودي در باريکه غزه حد اقل دو تندرو فلسطيني را براي تحقيقات بازداشت کرده اند. مقامات ميگويند اعضاي لواي شهداي الاقصي ديروز توقيف گرديدند. باوجود اينکه جناح هاي عمده فلسطيني، بشمول لواي شهداي الاقصي براي حفظ متارکه تعهد بسته اند، حملات ادامه دارد. محمود عباس، رئيس اداره فلسطين اخيرال تعهد نمود که بمقابل تندروان از پنجه آهنين استفاده خواهد کرد تا متارکه را بين اسرائيل و فلسطينيان تعميل کند. اسرائيل شکايت کرده است که محمود عباس هنوز در قسمت مهار کردن تندروان اقدامات کافي نکرده است.

XS
SM
MD
LG