لینک های دسترسی

پاکستان در واقعه تجاوز تحقيقات توسط هيئت عاليرتبه را هدايت داده است.


پاکستان در واقعه تجاوز بر يک محصل کالج که طبق ادعا اول مورد تجاوز اختطاف کنندگان و بعداً مامورين پوليس که او را نجات دادند قرار گرفته بود تشکيل يک هيئت عاليرتبه تحقيقات را هدايت داده است. نازيش بهتي ۱۷ ساله وقتي در صدر اخبار قرار گرفت که در هفته جاري از پنجاب به اسلام آباد رفت تا خواستار عدالت شود و علناً تهديد کرد که در مقابل عمارت پارلمان خود را آتش ميزند. مقامات ميگويند شهيب سودل، رئيس پوليس ملي مؤظف شده تا ادعاي تجاوز دوگانه را مورد تحقيق قرار دهد. اين دختر ۱۷ ساله ميگويد که سه مرد بتاريخ سوم فبروري او را در راه رفتن به کالج اختطاف کرده و براي ۳۷ روز بر وي مواد مخدر ترزيق نموده و مکرراً هدف تجاوز قرار دادند. او ميگويد که بتاريخ ۱۲ مارچ توسط پوليس نجات داده شد ولي مدعي ميشود که متعاقباً دو مامور پوليس بر وي تجاوز کردند

XS
SM
MD
LG