لینک های دسترسی

Breaking News

مليت پرستان تايوان و کمونيست هاي چين در صدد ختم مخاصمت هستند.


لين چان، رهبر مخالفين حکومت تايوان و هو جينتاو، رئيس جمهور چين تعهد کرده اند تا در راه خاتمه بخشيدن بمخاصمت ها بين بيجنگ و تايپي کوشش کنند. مذاکرات امروزي در بيجنگ بين رهبر حزب مليت پرستان کومينتانگ تايوان و حزب حاکمه کمونيست چين عاليرتبه ترين ملاقات بين دو جانب از جنگ داخلي ۱۹۴۹ باينطرف است. اين ملاقات در خلال نگراني بيجنگ صورت گرفت که تايوان شايد در جهت استقلال رسمي حرکت کند. مليت پرستان زماني در چين حکومت ميکردند ولي بعد از شکست در جنگ داخلي فرار کردند. ازان زمان ببعد تايوان حکومت خودي داشته ولي چين ميگويد آن جزيره بايد تحت سلطه حکومت مرکزي چين قرار گيرد. حزب حاکمه تايوان که رقيب مليت پرستان است اين ملاقات را مايوس کننده خواند. مفسرين ميگويند مصالحه بين حزب مخالف حکومت تايوان و بيجنگ بر حزب حاکمه ديموکرات مترقي تايوان فشار وارد ميکند تا تحت شرايط بيجنگ مصالحه کند

XS
SM
MD
LG