لینک های دسترسی

Breaking News

اجازه استخدام خارجی ها در کمیسیون انتخابات


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امکانات این را بلند برده است که اتباع خارجی در کمیسیون که از انتخابات پارلمانی آیندۀ آنکشور نظارت میکند، استخدام شوند.

وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری بروز شنبه گفت، حکومت افغانستان آمادگی خود را در رابطه به قبول نمودن دو غیر افغان در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نشان داده است.

اما وحید عمر علاوه نمود، این یک استثنی است زیرا آقای کرزی در جریان به اصطلاح افغانی ساختن پروسۀ انتخابات است.

این فرمان، قانون قبلی را که به ملل متحد اجازۀ استخدام سه عضو کمیسیون 5 نفری را میداد ، منسخوخ قرار داد.

آن کمیسیون نقش بارزی را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازی نمود که یک بر سوم حصۀ آرا به نفع حامد کرزی را، به دلیل تقلبی بودن آن باطل اعلان کرد.

قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه سپتمبر برگذار گردد.

طی یک انکشاف جداگانه یک تن از منصوبین پولیس محلی به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که ، مواد منفجرۀ تعبیه شده، انفجار نموده و شورشیان را زمانی به قتل رسانیده که تلاش داشتند آنرا در کنارجادۀ در ولایت بادغیس تعبیه نمایند.

خبر وزارت داخلۀ حاکیست ، آن انفجار صبح روز شنبه زمانی اتفاق افتاد که یک موتر، با بمی که در کنار جاده تعبیه شده بود، تصادم کرد.

XS
SM
MD
LG