لینک های دسترسی

کمکهای بین المللی برای زلزله زده گان هاییتی


کشورهای کمک کننده از سراسر جهان درحال ارسال تیم های نجات، داکتران، و مایحتاج مواد غذایی اضطراری به هاییتی می باشند.

طیارات درحال انتقال عمله و مایتاج از ایالات متحده، چین، هسپانیه و کشورهای دیگر به هاییتی مواصلت کرده اند. درحالی که بسیاری از کشورهای دیگر به کمک تعهد کرده اند.

زلزله پورتا پرینس را ویران کرد و شفاخانه های اصلی را خراب کرد. یک تیم از داکتران کوبایی تا کنون درحال کار درهاییتی هستند درحال تداوی زخمی شدگان می باشند، و گروه امدادی داکتران بدون سرحد مراکز طبی را درون خیمه ها برپا کرده اند.

قصرملی و دفاتر مرکزی نمایندگی ملل متحد درهاییتی نیز ویران شده اند.

XS
SM
MD
LG