لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات ناشی از حملات هوائی امریکا در وزیرستان شمالی


مقامات امنیتی در پاکستان می گویند دو حملهٌ راکت امریکا ، حد اقل نه شورشی را در وزیرستان شمالی به قتل رسانده است.

این دومین دور چنین حملات در دو روز گذشته در منطقه می باشد.

مقامات می گویند یک طیارهٌ بدون پیلوت به روز چهارشنبه در شهر عمدهٌ میرانشاه، پنج راکت را بر یک وسیلهُ نقلیه، که شورشیان را حمل می نمود پرتاب نمود.

مقامات می گویند حد اقل دو راکت دیگر در یک شهر دیگر پرتاب شد.

مقامات پاکستانی به روز سه شنبه گفتند یک طیاره بدون پیلوت امریکا حد اقل ده شورشی را کشته و یک محوطه را در (ده ته خیل) وزیرستان شمالی به قتل رساند.

در یک واقعهٌ جداگانه به روز چهارشنبه، مقامات پاکستانی گفتند یک گروه از شورشیان ، پنج تن از قوای امنیتی را به قتل رساندند.

شورشیان بر یک مرکز تفتیش در خارج شهر پشاور، مرکز ایالت صوبهٌ سرحد حمله نمودند.

مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان منحیث پایگاه مستحکم القاعده و طالبان بشمار می رود.

XS
SM
MD
LG