لینک های دسترسی

ملاقات نماینده  ایران با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا


نماینده ارشد ایران در امور ذروی، با رئیس سیاست خارجی اتحادیهٌ اروپا در مورد سازمان دهی یک جلسه به سطح متخصصین در مورد پروگرام ذروی آنکشور مذاکره نموده است.

پس از آنکه هویر سولانا اعلان نمود که ایران برای مذاکرات با قدرت های جهان آماده است، سید جلیلی نمایندهٌ ایران به روز چهارشنبه از طریق تیلفون با (سولانا) صحبت مختصر نمود.

اما جلیلی تکرار نمود که ایران پروگرام ذروی اش توقف نخواهد داد و گفت طرز گفتارقدرت های جهان، استفادهٌقوا و تهدیدبوده است،به عوض احترام متقابل.

اظهارات وی پس از آن صورت گرفت که شش قدرت عمدهٌ جهان به شمول امریکا از ایران دعوت نمودند تا برای مذاکره در مورد موضوع جنجال بر انگیز پروگرام ذروی آنکشور حاضر شود.

ایالات متحدهٌ امریکا و متحدین غربی اش معتقد هستند که پروگرام ذروی ایران شاید ترکیبات نظامی داشته باشد.ایران می گوید فعالیت های اتمی آنکشور برای مقاصد صلح آمیز است.

XS
SM
MD
LG