لینک های دسترسی

کشته شدن يک تندرو در انفجار قبل ازوقت بم ها


در انفجار قبل ازوقت بم هائيکه تندروان مظنون آنرا بداخل يک عراده موتر بار مي کردند يکي از تندروان کشته وسه تن ديگر شان بازداشت شدند

پليس ميگويد اين انفجار درحومه غربي شهر کابل در اواخر ديروز يکشنبه رخ داد ، اما کسي در اين واقعه زخمي نشد .

پليس يک عراده موترديگررا در حالی یافت که بم های تعبیه شده در آن سيم بندي شده بود . پلیس پدر مقتول و سه تن از برداران اورا بازداشت نمود .

پليس ميگويد اهداف مهاجمبن روشن نشده اما مي تواند شامل قواي ايالات متحده و يا قواي بين المللي حفظ صلح برهبري ناتو گردد که در شهر کابل گزمه ميدهد .

تندروان داراي ارتباط با طالبان خلع شده از قدرت در ماه هاي اخير حملات شانرا ذريعه موتر و يا انفجارات انتحاري تشديد کرده اند .

XS
SM
MD
LG