لینک های دسترسی

طالبان مظنون مدير يک مکتب را سر بريدند


تندروان مظنون طالب در تازه ترين حملاتشان بالاي معملين و يا مکاتبي که دختران در آن شامل هستند، مدير يک مکتب را در جنوب افغانستان سر بريده اند.

پليس ميگويد، چهار حمله کننده عبدالحبيب مدير يک مکتب را شام سه شنبه در قلات مرکز ولايت آشوبزدۀ زابل از خانه اش بيرون کشيده و سربريدند.

پليس ميگويد، بقاياي طالبان مظنون در اين حمله دست داشته اند اما تاکنون کسي ويا گروهي مسئوليت حمله را ادعا نکرده است . طالبان علناً ضد تحصيل زنان و يا رفتن آنها براي کار در خارج منازل شان هستند.

از زمان برانداختن طالبان توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ تابحال، يک سلسله حملات در سرتاسر افغانستان بالاي مکاتبي شده که دختران را براي تحصيل جلب نموده است .

ماه گذشته حمله کنندگان يک معلم را بعد از آنکه از امر آنها براي متوقف ساختن تدريس دختران سر باز زد، از صنف کشان کشان بيرون کشيده و در دروازۀ مکتب اعدام کردند.

XS
SM
MD
LG