لینک های دسترسی

شارون حزب ليخود را ترک گفت 


ارديوي اسرائيل گذارش داد که اريل شارون صدراعظم آنکشور رسماً حزب ليخود را ، که خود در سي سال اخير در تاسيس و بنياد گزاري آن کمک کرده بود ، ترک گفته است . راپور مشعر است که شارون امروز دوشنبه نامه اي به رئيس حزب ليخود فرستاده و درآن گفته است که از حزب ليخود استعفا داده و يک حزب جديد بنام « حزب مسئوليت ملي » را تشکيل ميدهد . قبل بر اين ، شارون با « موشيي کتساف» ، رئيس جمهور اسرائيل ملاقات کرد واز او خواست پارلمان را منحل ساخته و خواستار انتخابات قبل از وقت گردد. بعد از اين ملاقات ، رئيس جمهور اسرائيل گفت معتقد است انتخابات پارلماني اسرائيل بايد به زودترين وقت ممکن صورت گيرد . مطبوعات اسرائيل ميگويد راي گيري جديد براين موضوع احتمالا در ماه مارچ صورت خواهد گرفت . شارون بخاطر اقداماتش در جهت خروج عساکر اسرائيلي از باريکه غزه وبخش هائي از ساحل غربي با مخالف شديد سخت گرايان حزب ليخود مواجه شد. سخت گرايان مخافظه گرا جداً خواستار توسعه مسکونه هاي ناقلين يهود دراراضي اشغالي در جنگ ۱۹۶۷ بودند . اين انکشافات در اسرائيل در حالي دستداده که حزب اعتدال گراي کارگر بروزيکشنبه به ترک حکومت انتلافي ايريل شارون راي د اد.

XS
SM
MD
LG