لینک های دسترسی

Breaking News

قتل ۱۳  تن در عراق ذريعۀ شورشيان آنکشور


پليس عراق ميگويد، موج حملات شورشيان امروز دوشنبه دست کم ۱۱ تن را که اکثر آنها افراد پليس بودند ، کشته است

مامورين مي گويند در ولايت« دييالا » پنج فرد پليس هنگامي کشته و سه تن زماني زخمي شدند که شورشين بر يک موضع تلاشي در« بوروز» واقع درنزديکي شهر بعقوبه حمله کردند. مامورين محلي پليس ميگويند در گلوله باري متقابل افراد پليس، شش حمله کننده نيز کشته شدند . حکمران اين ولايت از حمله با بم نجات يافت اما محافظ شخصي او کشته شد .

دربغدا کم از کم پنج انجفار بم يک در بخشهاي مختلف شهر رخداد که شش تن بشمول سه تن از افراد پليس را بقتل رساند. در اين واقعات چندين تن ديگر نيز زخمي شده اند.

در عين حال ويکتور يوشثينکو رئيس جمهور اکراين امروزدوشنبه به عراق مسافرت کرد تا قبل بر اينکه عساکر عراقي ماموريت شانرا در عراق خاتمه بدهند ازآنها در عراق بازديد کند . مامورين ميگويند يوشچينکو در نظردارد در مراسم تحويل دهي تجهيزات حربي قواي اکرايني به عساکر عراقي شرکت کند . در عين زمان روزنامۀ نيويارک تايمز گزارش داده است که يک اتحاديۀ شيعيان حاضر نشده تقاضاي رهبران عربهاي سني را براي اعطاي ده در صد کرسي هاي پارلمان به ايشان دربدل خنثي ساختن تشنجات ناشي از نتايخ انتخابات پارلمانيمورد مشاجره در ماه جاري قبول کنند. عربهاي سني از تقلب در انتخابات ۱۵ دسمبر شکايت کرده اند. نتايخ اوليۀ انتخابات پارلماني عراق سبقت قوي يک ائتلاف کليدي احزاب شيعيان را در پارلمان ۲۷۵ کرسي عراق نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG