لینک های دسترسی

تلويزيون عربي ويديو تيپي را نشر کرد که عساکر اختطاف شدۀ ايراني را نشان ميداد


تلويزيون عرب ويديويي را نشر کرد که يک گروۀ تندرو مسلح سني نه عسکر ايراني را در قيد داشت وتهديد مي کرد که اگر حکومت تهران ۱۶عضو آن گروه تندرو را آزاد نکند ، عساکر ايراني را خواهد کشت.

تلويزيون العربيه تصاوير نه عسکر ايراني را نشان داد که بروي زمين نشسته بودند. گزارش امروز چهارشنبه اين تلويزيون ميگفت که عساکر ومهمات آنها در يک ايالت همسرحد با پاکستان ضبط شده است .

موثقيت اين تيپ تاکنون تائيد نشده وتهران نيز درمورد کدام تبصرۀ نکرده است .

درگذشته ايران شيعه مذهب ادعا کرده بود که يک تعداد نا مشخص تندروان سني مذهب مرتبط به القاعده را در قيد دارد و گفته بود که آنها بخاطر جنايات عليۀ جمهوري اسلامي ايران محاکمه خواهند شد.

XS
SM
MD
LG