لینک های دسترسی

Breaking News

اجرایی شدن موافقتنامۀ همکاری های دراز مدت ستراتیژیک


توافقنامۀ همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان ایالات متحده و افغانستان از روز چهار شنبه به بعد مرعی الاجرا می باشد.

مقامات وزارت خارجۀ افغانستان می گویند که مراحل حقوقی داخلی مربوطه به منظور تصویب این موافقتنامه تکمیل شده است.

این موافقتنامه یک چهار چوب دراز مدت را برای روابط میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در خلال و بعد از پروسه انتقال رهبری مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، فراهم میسازد.

اکنون افغانستان و ایالات متحده تطبیق این موافقتنامه را آغاز کرده و یک کمیسیون دوجانبه را تحت رهبری وزرای خارجه یا نمایندگان شان، ایجاد می کنند.

XS
SM
MD
LG