لینک های دسترسی

Breaking News

اکثریت جمهوری خواهان: حمایت شان از جنگ افغانستان کاهش یافته است


یک نظرپرسی شبکه اِبی بی سی نیوز و واشنگتن پُست حاکی است برای اولین بار اکثریت جمهوری خواهان در ایالات متحده می گویند که حمایت شان از جنگ افغانستان کاهش یافته است. در عین حال، تحلیلگران افغان و امریکایی معتقدند که این نظر سنجی در سیاست این کشور در قبال افغانستان تغییری نخواهد آورد.

به نوشته روزنامه واشنگتن پست این نظرسنجی درحالی است که حضور دومدار ایالات متحده در افغانستان به حیث نقطه جدال در رقابت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رو به ظهور است.

یافته های این نظرپرسی احتمالا آزمونی برای میت رامنی، نامزد پیشتاز جمهوریخواهان می باشد که گفته است هدف در افغانستان باید شکست طالبان در صحنه جنگ باشد.

اما لیزا کورتیس تحلیلگر مسایل سیاسی درموسسه هریتج فوندیشن در واشنگتن معتقد است یافته های این نظرسنجی بر مسئله افغانستان تاثیر زیادی نمی گذارد.

او فکر می کند مهم است که امریکایان درک کنند البته که ایالات متحده به خاطر حادثه یازدهم سپتمبر سال 2001 و حمله بر ایالات متحده در افغانستان است.

او از اینکه حمایت اکثریت امریکاییان از جنگ افغانستان کاهش یافته یافته است، اظهار تاسف کرده می گوید "متاسفانه آنها فراموش کرده اند که چرا ایالات متحده آنجا است."

او همچنین می افزاید: "به طور واضح اداره اوباما به طور روشنی درمورد اینکه چرا ایالات متحده در افغانستان می جنگد توضیح نداده است. و اینکه چرا جنگ افغانستان بسیار مهم است. اینکه طالبان نتوانند قدرت را به دست گیرد."

واشنگتن پست نوشته است اگرچه پالیسی خارجی مسئله حاشیه یی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بوده است، یافته های این نظرسنجی بر دشواری تاکید دارد که براک اوباما ورامنی با آن در تشریح پالیسی ایالات متحده به امریکاییان ِ خسته از جنگ رو به رشد مواجه است.

دیدگاه ها در افغانستان نیز در خصوص تاثیر این نظرسنجی مشابه نظر لیزا کورتیس است.

طاهر هاشمی استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل براین باور است که استراتژی جمهوری خواهان و دموکرات های ایالات متحده شبیه هم است زیرا به نظر هاشمی استراتژیک بزرگ امریکا صرف نظر از اینکه چه حزبی باشد قدرت حاکم باشد، مبتنی برمنافع ملی این کشور است.

هاشمی معتقد است اما آنچه که ممکن به حیث تغییر در این گونه شرایط پیش بیاید تغییر در تاکتیک پالیسی احزاب حاکم است.

او می گوید اگر سیاست درستی از اول در نظرگرفته می شد ایالات متحده اکنون در بین جنگ و نارضایتی مردم مواجه نمی شد.

لیزا کورتیس می گوید اکثر رهبران جمهوری خواه چه در گانرس باشند یا منصب دیگر آنها می دانند که جنگ افغانستان مهم است. او می گوید آنها می دانند که اگرچه مردم از جنگ خسته اند اما واقعا نمی توانند عساکر شان را از انجا خارج کنند.

او افزود: "تمرکز باید اینجا باشد حتی اگر عساکر جنگی از افغانستان خارجی می شوند اگر ایالات متحده به افغانستانی باثبات متعهد باقی می ماند که حکومت آن شامل عوامل القاعده نباشد. هنوز مهم است که وقتی ما درمورد پیوستن طالبان به روند صلح صحبت می کنیم، طالبان باید مطابق شرایط جاری افغانستان خود را عیار کنند. ما واقعا نمی توانیم همه چیزهایی را که طی ده سال گذشته به شمول جامعه زنان انجام داده ایم قربانی کنیم."

بر طبق این نظرسنجی دو بر سوم امریکایی ها فکر می کنند جنگ افغانستان ارزش آن را نداشته است. این نظرسنجی مساوی با ارزیابی های منفی عامه مساعی جنگ ایالات متحده درعراق است.

XS
SM
MD
LG