لینک های دسترسی

جزئیات توافق عبدالله و غنی روی موارد جنجالی


معاون سخنگوی رئیس اجرائیۀ افغانستان می گوید که بر اساس توافق رئیس اجرائیه و رئیس جمهور، طرح تازۀ پیشنهادی از سوی ریاست اجرائیه مبنی بر توزیع دو نوع سند هویت به شمول تذکره های الکترونیکی نهایی شده و تا پایان هفته روی چگونگی آغاز روند توزیع آن تصمیم گرفته میشود. جزئیات بیشتر را اینجا بشنوید.

XS
SM
MD
LG