لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب سند تهیه شدۀ افغانستان برای کنفرانس بن دوم


تصویب سند تهیه شدۀ افغانستان برای کنفرانس بن دوم

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیۀ افغانستان سند یاد شده را با معنای واقعی مکمل و همه جانبه عنوان کرد.

در هفده همین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام که از سوی ملل متحد و حکومت افغانستان مشترکاً رهبری می شود، سند تهیه شدۀ حکومت افغانستان برای کنفرانس بن مورد بحث قرار گرفته و از سوی نمایند گان کشور های کمک کننده و سازمان های بین المللی به تصویب رسید.

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیۀ افغانستان سند یاد شده را با معنای واقعی مکمل و همه جانبه عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که این سند با همین معنا و محتوا در کنفرانس بن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ستیفن دی مستورا، نمایندۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت که در این سند توجه بیشتر بر ستراتیژی اقتصادی افغانستان عطف شده است.

امین حبیبی، رییس عمومی تطبیق استراتیژی و پالیسی های وزارت مالیه می گوید که در این سند برنامه های ملی، چالش های اقتصادی افغانستان بعد از سال 2014 و سایر مشکلات بازتاب یافته است.

در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام، بر علاوۀ غور روی سند یاد شده برای کنفرانس بن، مسایلی چون تطبیق معیارات کنفرانس لندن، راه سازی برای روستا ها، حمایت از صنایع کوچک و توسعۀ تجارت به سطح منطقه نیز مورد بحث قرار گرفت

XS
SM
MD
LG