لینک های دسترسی

قطع خدمات تلیفونی در هلمند


قطع خدمات تلیفونی در هلمند

به دنبال تهدید طالبان خدمات تلیفون های سیار در ولایت هلمند متوقف شد.

کارمندان تلفون های سیار میگویند، گروه طالبان تهدید نموده اند که اگر شبکه های سیستم مخابراتی خود را خاموش نکنند، برج های فرستندۀ شان را منهدم خواهند نمود.

یک سخنگوی طالبان گفت این تصمیم به خاطری اتخاذ شده است که نیرو های ائتلاف با استفاده از سیگنال های مخابراتی تلیفون های سیار محل گروه های طالبان را کشف و بر آنان حمله میکنند.

چون تلیفون های سیار یگانه راهی برقراری تماس با مردم منطقه میباشد، امکان صحبت با مامورین ولایتی در این مورد وجود ندارد.

این اقدام فقط چند ماه قبل از آنکه نیرو های امنیتی افغان مسؤولیت های امنیتی لشکر گاه، مرکز ولایت هلمند را به عهده گیرند صورت میگیرد.

XS
SM
MD
LG