لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد از رسیدگی به موارد فساد اداری در افغانستان


انتقاد از رسیدگی به موارد فساد اداری در افغانستان
انتقاد از رسیدگی به موارد فساد اداری در افغانستان

مسئولین کمیتۀ مشترک نظارت و بررسی فساد اداری میگویند تحقیقات در مورد قضیۀ کابل بانک و شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان قابل قناعت شان نمی باشد.

رادا گوو رئیس کمیتۀ مشترک نظارت و بررسی فساد اداری میگوید نهاد آنها خواهان پیگیری جدی قضیه های مذکور می باشد.

گزارش حاکی است که بررسی ها و تحقیقاتی که در مورد قضایای کابل بانک و شفاخانۀ نظامی سردارد محمد خان قابل قناعت مسؤولین کمیته نیست. در این دو قضیه مبلغ ۴۲ ملیون دالر از کمک های جامعۀ جهانی لادرک گردیده است.

کمیته مشترک نظارت و بررسی که از شش نفر اعضا ترکیب گردیده، سه تن آن افغان و سه تن دیگر ایشان اتباع کشور های خارجی می باشند.

XS
SM
MD
LG