لینک های دسترسی

افغانستان هنوز هم بزرگترین صادرکنندۀ مواد مخدر جهان


افغانستان هنوز هم بزرگترین صادرکنندۀ مواد مخدر جهان

وزارت خارجۀ ایالات متحده، دیروز پنجشنبه گزارش سالیانه اش را در مورد ستراتیژی کنترول بین المللی مواد مخدر به کانگرس سپرد.

بر اساس این گزارش، افغانستان هنوز هم یک تولید کننده و قاچاق کنندۀ بزرگ مواد مخدر در جهان محسوب می گردد.

از سوی دیگر، تجارت غیرقانونی مواد مخدر، فساد اداری، و تقلب در قرار داد ها منابع بزرگ تطهیر پول در افغانستان خوانده شده اند.

طبق این گزارش تمویل دهشت افگنان و شورشیان، تطهیر پول، قاچاق پول نقد، سیستم های حوالۀ پول و راه های دیگری که برای تمویل اعمال جنایت کارانه طرح شده اند، تهدید جدی یی را به امنیت و انکشاف افغانستان متوجه ساخته است.

در بخش دیگر این گزارش آمده است که با وجود تلاش های جامعۀ جهانی برای بلند بردن ظرفیت پولیس و نیرو های سرحدی افغانستان هنوز هم به سبب منابع محدود، تجربۀ ناکافی، فساد اداری و نبود یک ارادۀ قوی سیاسی، در افشأ و نابودسازی جنایات مالی ناتوان می باشد.

در بخش مواد مخدر، بر اساس گزارش تهیه شده، مساحت مجموعی زمین های کشت شده با تریاک در افغانستان، در طول سال 2010، به 123000 هکتار رسیده که نسبت به قبل، کدام فرقی را نشان نمی دهد.

از سوی دیگر درین گزارش تخمین شده که سطح تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال 2009، چهل و هشت فیصد کاهش را نشان میدهد و علت این کاهش نیز، آفت زدگی کشتراز های تریاک در مناطق جنوب و غرب کشور خوانده شده است.

گزارش همچنان میرساند که در افغانستان، حدود شش فیصد تمام نفوس کشور، در زرع مواد مخدر مشغول اند.

نکتۀ دیگری که در این گزارش ذکر گردیده، اینست که تعداد ولایات عاری از مواد مخدر در سال 2010، همچنان مثل سابق به بیست ولایت محدود باقیمانده و نود و هشت فیصد زرع کوکنار، در هفت ولایت جنوب و جنوبغربی کشور متمرکز می باشد.

XS
SM
MD
LG