لینک های دسترسی

هوشدار در رابطه با تزیید تولیدات کوکنار در افغانستان


هوشدار در رابطه با تزیید تولیدات کوکنار در افغانستان

جنرال خدایداد وزیر سابق مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان هوشدار داده است که با خروج نیرو های خارجی تا سال 2014، زرع کوکنار در افغانستان به طور قابل ملاحظه یی افزایش خواهد یافت.

جنرال خدایداد میگوید، نا امنی ها در مناطقی که بیشتر کوکنار در آن کشت میگردد، و همچنان این امید دهاقین و شورشیان که افغانستان تا چند سال دیگر، فقط تحت ادارۀ نیرو های داخلی خواهد بود، تولید مواد مخدر را تزیید خواهد بخشید.

وزیر سابق مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به آژانس رویترز گفته است که با ستراتیژی خروج نیرو های بین المللی تا سال 2014، همه چیز از کنترول خارج خواهد شد و در همۀ ولایات، زارعین بیشتری به کشت کوکنار رو خواهند آورد.

کار و بار مواد مخدر در افغانستان، که قرار تخمین سالانه صد الی چهارصد میلیون دالر را عاید شورشیان ضد دولت میسازد، در سال 2011، به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است.

جنرال خدایداد که خود زمانی وزیر کابینۀ رئیس جمهور کرزی بود، حال میگوید که افزایش تولید مواد مخدر، بیشتر ناشی از مشکلات امنیتی، فساد اداری و رهبریت خراب در افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG