لینک های دسترسی

ورود 500 تن گاز به کابل


ورود 500 تن گاز به کابل

در این روز های فصل خزان که هوا قبل از وقت به سردی گراییده است، کمبود مواد سوخت مخصوصاً گاز در شهر های مختلف افغانستان محسوس می باشد.

شهر کابل که از نفوس بیش از چهار و نیم میلیون نفر برخوردار است، به کمبود گاز دچار شده و در روز های اخیر یک کیلو گاز طبیعی به بیش از 85 افغانی به فروش رسید.

داکتر انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان در مجلس استماعیۀ در ولسی جرگۀ افغانستان وعده سپرد که جهت کاهش قیمت گاز در شهر کابل، در بازار مداخله می کند.

وحید غلزی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان طی مصاحبۀ اختصاصی که ساعتی قبل با رادیو آشنا انجام داد، از ورود گاز به کابل خبر می دهد.

آقای غلزی خیل به رادیو آشنا گفت که 500 تن گاز بعد از فروش به سکتور خصوصی در حیرتان، وارد کابل شده است. حدود 750 تن دیگر نیز وارد خواهد شد که امروز نیز قیمت گاز در بازار کابل پایین آمده و به 65 تا 68 افغانی به فروش رسید.

در این وضیعتی که افغانستان با کمبود انرژی گاز مواجه می باشد، ترکمنستان که در همسایگی افغانستان قرار دارد، صادرات گاز را به چین از 40 میلیارد متر مکعب به 65 میلیارد متر مکعب افزایش می دهد.

XS
SM
MD
LG