لینک های دسترسی

بیانیۀ رئیس جمهور افغانستان در آلمان


بیانیۀ رئیس جمهور افغانستان در آلمان

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان میگوید او در نظر دارد تا ماه آینده اولین مرحلۀ انتقال مسئولیت امنیت را از عساکر ناتو به قوای افغان اعلام نماید.

آقای کرزی روز یکشنبه در یک کنفرانس بین المللی در مُنشن گفت که حکومت وی متعهد به اثبات رسانیدن توانایی و گرفتن مکمل مسئولیت روند تحویل دهی میباشد.

رییس جمهور افغانستان گفت:

" سال نو خورشیدی آغاز این روند خواهد بود، ولی درین مورد جزیات بیشتر را فراهم نکرد."

رئیس جمهور افغانستان از تلاش های جامعۀ جهانی سپاس گذاری نموده، بر دشواری مأموریت بین المللی در کشور خود تأکید نموده گفت:

"سفری که در پیش رو داریم ساده نخواهد بود، ولی ارزش دشواری خود را خواهد داشت، و گام های را که برداشته ایم ما را قادر خواهد ساخت تا به هدف نهایی خود نایل آییم."

ولی احمد بهزاد، عضو شورای ملی افغانستان در مورد توانایی قوای امنیتی غرض گرفتن مسئولیت امنیتی ابراز نگرانی نمود.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تعهد نموده تا روند خروج تدریجی عساکر امریکایی را از افغانستان در ماه جولای آغاز نماید. و مأمورین ناتو تأکید نموده اند که روند انتقال مسئولیت به قوای افغان تدریجی و وابسته به وضع خواهد بود.

جیمز ستاویردس، قوماندان ارشد نظامی ناتو نیز درین کنفرانس صحبت نمود.

ستاویردس گفت: " دست آورد های اخیر در میدان نبر در افغانستان "شکننده" و "قابل برگشت" میباشد، ولی در عین حال نشان دهندۀ پیشرفت نیز است."

XS
SM
MD
LG