لینک های دسترسی

رکود صنعت شیشه گری در هرات


رکود صنعت شیشه گری در هرات

شیشه سازی یکی از حرفه ها و صنایع دستی قدیمی جهان است. این صنعت بصورت دستی با پیشینه ای طولانی در افغانستان خصوصا درولایت هرات موجود است.

اما حالا از آن كارگاه های سنتی شیشه گری در هرات تنها یكی آن باقیمانده است.

عکس های محصولات شیشه گری هرات

سیدالله یكی از شیشه گران كهنه كارهراتی كه به گفته خودش 55 سال از عمرش را در این حرفه سپری نموده شیشه گری را چنین تشریح میكند.

"از 5 سالگی من در این كسب پیش پدرم شاگردی كردم و 55 سال میشود كه میل را برداشتم و كار شیشه گری را انجام میدهم . فعلا ما میرویم در بازار و شیشه های میده را كه دیگر به كار نیست جمع میكنیم و بعد از شستشو آنها را به كوره میاندازیم تا به گداز آید و آب شود و بعد از آنها گلدان ،پیاله ، بشقاب میوه و كاسه میسازیم و آن چیزی را كه در خارج از افغانستان به دستگاه میسازند من با دست میسازم."

سلطان احمد حمیدی مسئول تنها کارگاه شیشه گری در هرات میگوید وضعیت فعلی این حرفه رضایت بخش نیست.

به باور او آینده این حرفه که از چندین نسل به او رسیده در معرض نابودی است.

"یك وقتی بود كه نوبت نمیرسید چهار تا پنج كوره داشتیم اما فعلا یك كوره نمایشی داریم چون فروشات ما كم است ما در طول یك روز 120 دانه تولیدات شیشه داریم اما فروشات ما 20 دانه است و بقیه شیشه ها ذخیره میشود."

سیدالله شیشه گر كهنسال میگوید با وجود تمام علاقه اش حالا دلش از حرفه اش شكسته است.

"دل من از شغلم شكسته است، باور كنید با این كسب پول نان خشك خود را هم نمیتوانیم پیدا كنیم و باید بگویم در تمام طول 55 سال كارم بجز دوران حكومت داوود خان دیگر از هیچ دولت و حكومتی حتی یك دهان نسوار هم ندیده ام."

سلطان احمد حمیدی در ادامه میگوید اگر دولت به صنعت شیشه گری توجهی نكند این صنعت از بین خواهد رفت.

"پنجاه سال میشود كه من در این حرفه كه بیش از سه هزار سال قدمت دارد مصروف هستم اما تا بحال از جانب دولت هیچ كمكی حتی یك تشكری هم در قبال كار ما نشده است و اگر دولت در قبال صنعت شیشه سازی توجهی نكند این صنعت از بین خواهد رفت."

واردات شیشه های صنعتی با کیفیت و ارزان نیز یكی دیگر از دلایل كمرنگ شدن این صنعت در افغانستان بشمار میرود.

درپاسخ به انتقاد ها و درخواست های که شیشه گران هرات دارند، مقامات حاضر به پاسخگویی نشدند.

XS
SM
MD
LG