لینک های دسترسی

Breaking News

امضأی توافقنامۀ همه جانبۀ ستراتیژیک با هند


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و منموهن سنگ صدر اعظم هند حین امضأی توافقنامۀ ستراتیژیک

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه توافقنامۀ وسیعی را با هند به امضأ رسانید که در برگیرندۀ آموزش قوای مسلح آن کشور می باشد.

آقای کرزی موافقنامۀ همه جانبۀ ستراتیژیک را با منموهن سنگ صدراعظم هند امضأ کرد روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی دو کشور را تقویت می کند.

"هند در پهلوی مردم افغانستان در حالی ایستاده خواهد شد که آنها مسؤولیت های امنیتی و حکومتداری را با خروج عساکر بین المللی به عهده می گیرند."

رئیس جمهور افغانستان بیانات صدراعظم هند را تصریح نموده گفت که کابل خطرات ناشی از دهشت افگنی را درک میکند:

"افغانستان خطراتی را درک می کند که متوجۀ منطقه می باشد و به حیث پالیسی علیه غیر نظامیان و شهروندان بی گناه کشور های ما استفاده می شود."

امضأی توافقنامۀ همه جانبۀ ستراتیژیک با هند
امضأی توافقنامۀ همه جانبۀ ستراتیژیک با هند

امکان می رود که این اقدام مقامات پاکستان را به حیث رقیب هند عصبانی سازد.

رئیس جمهور افغانستان گفته است که مردم افغانستان باید صلاحیت تصمیم گیری را برای آیندۀ خود داشته باشند.

وی افزود مردم افغانستان به حد کافی رنج کشیده اند. آنها شایستگی زندگی در صلح را دارند و باید توانایی تصمیم گیری را بدون مداخله، ارعاب و اضطرار داشته باشند.

XS
SM
MD
LG