لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات رهبران هند و افغانستان


ملاقات رهبران هند و افغانستان

رهبران هند و افغانستان از کشور های پیشرفتۀ صنعتی جهان تقاضا نمودند تا در کاهش خروج گازات که سبب گرم شدن اقلیم میشوند، نقش رهبری را داشته باشند.

من موهن سنگهـ ، صدراعظم هند و حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ، به روز پنجشنبه در کنفرانس تغیر اقلیم در دهلی جدید با هم ملاقات نمودند.

آنان گفتند که وظیفه حکومات است تا قوانین جدی را برای جلوگیری از آلودگی هوا، وضع نموده، آنرا تطبیق نماید.

من موهن سنگهـ گفت:

«ما باید نظامی از پالیسی های تنظیمی را وضع نمائیم که مانع رفتار مخربانه گردد، زیرا تعین معیار ها کافی نیست. این مقررات، که در بسا موارد بسیار دشوار میباشد، باید پیاده گردد.»

آقای سنگهـ اشاره نمود که حتی اگر هند قادر گردد تمام دفع گازات کشور خود را از بین ببرد باز هم در سطح جهانی جایی را نخواهد گرفت، زیرا میزان دفع گازات هند در مقیاس جهانی فقط ۴ در صد میباشد.

حامد کرزی هم تقاضای صدراعظم هند را تکرار نموده و خواهان تغییر عمیق جهانی در شیوۀ زیست پرهزینه گردید.

کرزی گفت کشورش هم با افزایش کمک ها و سرمایه گذاری ها، تاثیر منفی مصارف گزاف را احساس میکند.

حامد کرزی گفت:

« کابل دیگر شهریکه من بحیث یک پسر خردسال بیاد دارم، قابل تنفس نمیباشد. آلودگی هوای که امروز ما در شهر های خود داریم، زادۀ کار کرد ها، مصارف بیجای و استفادۀ بیحد از موتر ها و مواد سوخت حیوانی و نباتی و غیره میباشد.»

قرار است کرزی و من موهن سنگهـ ، شام پنجشنبه با هم ملاقات نموده و در مورد مشارکت اقتصادی دو کشور مذاکره نمایند.

حامد کرزی بعد از ظهرپنجشنبه با خانم پرتیبا پَتِل، رییس جمهور هند نیز دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار طرفین در رابطه به کنفرانس انکشاف پایدار، و مساعدت های هند به افغانستان تبادل نظر نمودند.

XS
SM
MD
LG