لینک های دسترسی

کمبود مربیان جهت تربیۀ و تجهیز قوای امنیتی افغان


کمبود مربیان جهت تربیۀ و تجهیز قوای امنیتی افغان

قوای ائتلاف بین المللی در افغانستان با کمبود مربی ها غرض تربیه و تجهیز قوای امنیتی افغان مواجه میباشد.

ائتلاف ناتو به 740 مربی نیاز دارد تا اردو و پولیس ملی افغانستان را آماده سازد که بتوانند مسئولیت های امنیتی را به عهده گیرند.

جنرال ولیم کادول، مسئول مأموریت تربیوی ناتو گفت که گرفتن مسئولیت امنیتی توسط قوای افغان تا زمانی ممکن نیست که آنها با تمام لوازم و مهارت ها تجهیز نشوند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با توافق جامعۀ جهانی، تعهد نموده است که تا سال 2014 مسئولیت امنیت تمام نقاط کشور را از قوای ائتلاف بدوش گیرد.

ایالات متحده خروج تدریجی عساکر امریکایی را در ماه جولای سال جاری از افغانستان آغاز خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG