لینک های دسترسی

نیرو های امنیتی افغان سه شورشی پاکستانی و دو افغان را همراه با ۱۰ تن مواد منفجره دستگیر کردند. مقامات می گویند آنها می خواستند مواد منفجره را در حملات به کابل استفاده کنند.

شفیع الله طاهری سخنگوی نیرو های امنیتی گفت اگر این مواد منفجره مورد استفاده قرار می گرفت تلفات زیادی را به بار می آورد.

طاهری می گوید این مواد منفجره از پاکستان داخل افغانستان شده بود. وی گفت شورشیان این مواد منفجره را در چهارصد خریطه جابجا نموده و در زیر خرمن های کچالو در یک موتر لاری پنهان کرده بودند.

XS
SM
MD
LG