لینک های دسترسی

اظهارات کرزی در مورد مداخله خارجیان در امور سیاسی افغانستان


اظهارات کرزی در مورد مداخله خارجیان در امور سیاسی افغانستان

آقای کرزی در خطابه خود اظهار داشت که مداخله خارجیان در امور سیاسی افغانستان بیک مشکل جدی مبدل گردیده است.

او از نمایندگان مجلس تقاضا نمود تا اختلافات خود را کنار گذاشته و برای کمک به ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، اتحاد ملی خود را به نمایش بگذارند.

اما رئیس جمهور افغانستان تائید نمود که نایل شدن به این هدف، دشوار و طولانی خواهد بود. وی همچنان تعهد نمود که نیرو های امنیتی افغانستان قادر خواهند بود که تا سال ۲۰۱۴، مسئولیت های امنیتی را از قوای به رهبری ناتو به دوش گیرند.

رئیس جمهور افغانستان پس از آن ولسی جرگه را به روز چهارشنبه افتتاح نمود که با فشار هایی از جانب ملل متحد، ایالات متحده امریکا ، و وکلای افغان جهت آغاز پارلمان مقابل گردید.

از جانب دیگر "پی جی کرولی" سخنگوی وزارت خارجه امریکا طی بیانیه گفت که ایالات متحد امریکا حکومت افغانستان را بخاطر افتتاح ولسی جرگۀ آنکشور تبریک میگوید.

کرولی گفت: " ما بخصوص رای دهند گان را که بصورت شجاعانه و ثابت قدم از صلح و دیموکراسی پشتیبانی نمودند، تقدیر مینمائیم."

XS
SM
MD
LG