لینک های دسترسی

Breaking News

ماتم ملی در کنر


ماتم ملی در کنر

باشندگان ولسوالی چوکی ولایت کنردرواکنش با کشته شدن دوتن ازشاگردان مکتب ازسوی قوای ایتلاف درآن ولسوالی، سه روز تمامی ادارات دولتی وغیردولتی به خصوص مکاتب ومراکزصحی را بسته نموده وماتم سرتاسری را درمنطقه اعلام نموده اند.

آنها ازدولت افغانستان وجامعه ای جهانی خواستارمحاکمه نمودن عاملین بمباردمان هوایی قوای ایتلاف شده اند که درنتیجه ای آن دوتن ازکودکانیکه با هم برادر بودند کشته شده اند.

باشنده گان ولسوالی چوکی روز گذشته اعلام نمودند که مدت سه روز تمامی ادارات آن ولسوالی بسته خواهدبود.

اکنون تمامی مکاتب،مراکزصحی،مغازه ها و جاده های عمومی ولسوالی چوکی – اسعدآباد به روی ترافیک بسته است.

این تظاهرات درواکنش با بمباردمان هوایی چندروز قبل قوای ایتلاف ازسوی علمای دینی،موی سفیدان وشاگردان مکاتب همرابا شعار علیه امریکااغازگردید که قراراست تاروزشنبه ادامه داشته باشد.

دراین حال قواى ايتلاف درولسوالى شيگل ولايت کنر عمليات مشترک را راه اندازی نموده اند.

سيدفضل الله وحيدی والى ولايت کنرميگوید اين عملياتها با هماهنگی اردوى ملى دران ولسوالى به راه افتاده است که درموردنتايج آن معلومات در دست ندارند.

والى کنرهاهمچنان علاوه نمود که غرض بررسى اين عمليات يک هيت ويژه اى راکه متشکل ازعلماى ديني، موى سفيدان ومقامات دولتى ميباشد به منطقه فرستاده است تامعلومات دقيقى رابه دست بياورند.

والى کنردرموردچگونگى عمليات معلومات ارايه نکرده و قواى ايتلاف نیز تاحال درمورد چيزى نه گفته اند.

ازسوی دیگر مقامات محلی درولایت ننگرهارمیگویند که شب گذشته یک حمله ای انتحاری درولسوالی خوگیانی صورت گرفته که جزازانتحارکننده به کسی دیگرآسیبی نه رسیده است.

حاجی محمدحسن ولسوال خوگیانی میگوید که هدف این حمله کاروان قوای ایتلاف بود که به آنها خساراتی وارد نه گردیده است.

این در حالیست که طالبان مسلح ادعا دارند آنها دراین حمله که بااستفاده ازموترصورت گرفته بیش ازده عسکرخارجی راهلاک ساخته اند.

ولسوالی خوگیانی یکی ازمناطق نا امن درولایت ننگرهار است که اکثراوقات گزارشات حملات مسلحانه ای مخالفان مسلح دولت ازآن شنیده میشود.

XS
SM
MD
LG