لینک های دسترسی

کاهش نیرو های محاربوی امریکایی در شرق افغانستان


کاهش نیرو های محاربوی امریکایی در شرق افغانستان

مأمورین نظامی ایالات متحده پلان های شان را مبنی بر کاهش تعداد عساکر در شرق افغانستان ابراز داشته اند. این منطقۀ نزدیک به سرحد پاکستان، زمانی نقطۀ مرکزی جنگ علیه طالبان و القاعده به شمار میرفت.

روزنامۀ واشنگتن پوست مینگارد که کاهش عساکر در درۀ پیچ ولایت کنر، بخشی از یک تغییر موقعیت بزرگ نیرو هاست که عساکر غربی را مهلت میدهد تا حملات کوتاه مدتی را بر پناهگاه های دشمنان اجرا نمایند.

در روزنامه همچنان آمده است که رحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان راجع به اینکه پس از خروج قوای امریکایی، در آن منطقه چه اتفاق خواهد افتاد، اظهار نگرانی کرده و گفته است که احتمالاً آن ساحه به یک پناهگاه شورشیان مبدل خواهد شد.

اما جنرال جان کمپبل، قوماندان نیرو های امریکایی در شرق افغانستان میگوید، تغییر موضع نیرو های شان، به منظور تأمین هرچه بهتر امنیت برای افغانها، طرح شده است.

XS
SM
MD
LG