لینک های دسترسی

دستگیری دهاقین در ولایت ننگرهار


دستگیری دهاقین در ولایت ننگرهار

ادارۀ ولایتی ننگرهار کمپاین وسیعی را برای جلوگیرى از کشت کوکنار آغاز کرده است که طی آن تا کنون ده ها زارع کوکنار بازداشت شده اند.

احمدضیا عبدالزى، سخنگوى والى ننگرهار در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که تا کنون 40 دهقان باز داشت شده و سایر دهاقینی که به کشت کوکنار پرداخته اند نیز به زودی دستگیر خواهند شد.

به گفتۀ وی در اقدامات تازۀ ادارۀ ولایتی ننگرهار به منظور کاهش دادن کشت کوکنار و محصولات آن به مرز صفر، به هیچ دهقانی اجازۀ کشت کوکنار داده نخواهد شد.

عبدالزى مى افزاید که در این جریان تا اکنون موازی 440 جریب مزارع کوکنار پاکسازی شده است.

سخنگوی والی می گوید که دهاقین باز داشت شده از ولسوالی هاى خوگیانى، اچین، گوشته، ده بالا، لعلپور، سپین غر و حصارک می باشند، جایی که در گذشته بزرگترین فابریکه هاى تولید مواد مخدر در آن فعالیت داشت.

مقامات ولایتی می گویند که امسال در کنار استفاده از نیروی فزیکی برای محو کشت کوکنار، از طریق رسانه هاى محلى و جلسات قومی، تبلیغات نیز صورت گرفته است که تا حد زیاد موثر تمام شده است.

در این حال دهاقین منطقه از ادارۀ ولایتی انتقاد کرده می گویند که در بدل دست کشیدن از کشت کوکنار و زمینه سازی برای کشت بدیل با آنها همکاری صورت نگرفته است.

ننگرهار یکى از ولایات بزرگ زراعتى در شرق افغانستان است که سال گذشته عارى از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما امسال بار دیگر مناطقی در آن شاهد کشت کوکنار بوده است که با آن هم در مقایسه با گذشته به مراتب کمتر است.

XS
SM
MD
LG