لینک های دسترسی

اختطاف قوماندان امنیۀ یک ولسوالی ولایت نورستان


آرشیف

قوماندان امنیۀ ولسوالی دو آب ولایت نورستان از سوی طالبان اختطاف گردید.

جنرال شمس الرحمن نورستانی قوماندان امنیۀ ولایت نورستان گفت، الله داد قوماندان امنیۀ ولسوالی دو آب، در حالی که با اعضای فامیل اش به سوی خانه در حرکت بود، در ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان مورد حملۀ طالبان قرار گرفته که در نتیجه طالبان وی را با برادر و یک برادرزاده اش، ربوند.

پولیس گفته است که تلاش ها برای یافتن قوماندان امنیۀ ولسوالی دو آب نورستان، ادامه داشته اما تا هنوز به نتیجه یی نرسیده است .

طبق یک خبر دیگر، ادریس مومند، سخنگوی پولیس سرحدی در زون شرق به رادیو آشنا گفت، نیرو های پاکستانی شب گذشته یکبار دیگر چند فیر راکت بر خاک افغانستان پرتاب نمودند که در زمین های زراعتی ولسوالی اسمار ولایت کنر اصابت نموده مگر کدام تلفاتی در قبال نداشته است.

XS
SM
MD
LG