لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان هیأت افغان را جهت تحقیقات قتل استاد ربانی نپذیرفت


آرشیف

کمیسیون تحقیق در مورد قتل برهان الدین ربانی ریس جمهور اسبق و ریس شورای عالی صلح که از سوی ریس جمهور افغانستان برگزیده شده بود می گوید که پاکستان از همکاری در زمینه پبشبرد تحقیقات امتناع ورزیده است.

داکتر محمد یاسین معاون ریاست امنیت ملی افغانستان و عضوی کمیسیون تحقیقات قتل استاد ربانی عصر روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی درکابل گفت : " بررسی کمیسیون، نشان میدهد که قتل استاد برهان الدین ربانی شش ماه قبل در کویته پاکستان از سوی شورای کویته طرح ریزی گردیده بود."

برای اولین بار در ۲۷ ماه ثور سال روان شخص به نام حمیدالله از شورای عالی صلح یک پیام را به شورای کویته پاکستان انتقال نمود بود، پیام یاد شده برای بیش از یک ماه از سوی مقامات استخباراتی مورد غور و بررسی قرار گرفته بود که بعداً توسط والی نام نهاد کابل از سوی طالبان به نام حاجی لالا و محمد عیسی والی نام نهاد قندهار طرح قتل برهان الدین ربانی ریخته شد.

معاون ریاست امنیت ملی به ادامه میگوید : " سه نفر در مجموع به اتهام عملی کنندۀ طرح قتل استاد ربانی گرفتار شده اند که آنها اعترافات کافی در مورد قضیه نموده اند."

به قول معاون ریاست امنیت ملی به روز پنجشنبه گذشته به سفارت پاکستان اسناد، مدارک و شواهد کافی در مورد فرستاده شد.

ولی امروز آنها از عدم همکاری خویش خبر دادند و در ضمن هیأت افغانی را نیز برای تحقیقات نپذیرفتند.

معاون ریاست امنیت ملی همچنان گفت، تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی ادامه خواهد داشت و اگر پاکستان همکاری ننماید به ملل متحد مراجعه خواهند نمود.

داکتر ضیأ معاون ریاست امنیت ملی گفت که قتل برهان الدین ربانی در مساعی مشترک بین ادارۀ استخبارت پاکستان و شورای کویته طرح ریزی شده بود.

داکتر ضیأ می گوید، فرد انتحار کننده از کویته پاکستان بود، مواد انفجاری در کلاه اش دوخته شده بود که توسط حمیدالله به شهر کابل آورده شده و این شخص هژده ساعت بعد از قتل برهان الدین ربانی گرفتار گردید.

XS
SM
MD
LG