لینک های دسترسی

کهر: درخواست افغانستان از پاکستان 'مضحک' است


کهر: درخواست افغانستان از پاکستان 'مضحک' است

رهبران افغانستان، پاکستان و ایران به شکل مشترک تعهد کردند تا همکاریی را غرض محو افراطیت، دهشت افگنی و تندروگرایی در منطقه افزایش دهند. در ختم نشست سه جانبه در اسلام آباد، مقامات گفتند در روند بازسازی و انکشاف افغانستان متعهد باقی خواهند ماند.

حنا ربانی کهر، وزیر خارجۀ پاکستان در مورد اتهاماتی که پاکستان از تندوران طالب برای افزایش نفوذ در افغانستان استفاده می کند و دسترسی به آن گروه دارد، بیانات تعجب آوری داشت.

کهر گفت "ملاه عمر را انتقال دهیم؟ اگر توقعات چنین است، پس از حقایق دور هستیم. این توقعات نتنها غیر واقعبینانه است، بلکه مضحک نیز می باشد."

حکومت رئیس جمهور کرزی توقع دارد که پاکستان می تواند در ترغیب طالبان به اشتراک در مذاکرات نقش مهمی ایفا کند.

وزیر خارجۀ پاکستان موقف کشور خود را دوباره تکرار کرد که از هرگونه تلاش صلح تحت رهبری افغان ها حمایت خواهد کرد. اما کهر اشاره نمود که رهبران افغان در مورد تقاضا های شان از پاکستان مشخص صحبت نمی کنند.

آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان استفاده از طالبان را برای افزایش نفوذ اسلام آباد در پاکستان مانند گذشته ها رد کرد.

در جریان مذاکرات دوجانبه میان افغانستان و پاکستان موضوع مذاکرات صلح مطرح گردید، و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک رهبر افغانستان با دقت کامل ابراز خوشبینی کرد.

رئیس جمهور کرزی گفت "می توانم به گونۀ مشخصی از صحبت های مفید یاد آور شوم، گفت و شنود های مثمر با برادران ما در پاکستان. آنچه اکنون نیاز داریم، طرح یک پالیسی قابل اجرا می باشد."

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران با استفاده از فرصت یکبار دیگر ایالات متحده و غرب را متهم کرد که با پالیسی های به گفتۀ او "نادرست" افراطیت و نظامی گرایی را در منطقه ترویج می دهند.

XS
SM
MD
LG