لینک های دسترسی

اعضای ولسی جرگه با رئیس جمهور به توافق رسیدند


اعضای ولسی جرگه با رئیس جمهور به توافق رسیدند

اعضای ولسی جرگۀ افغانستان میگویند:" آنها برای مساعد ساختن آغاز کار پارلمان آنکشور با رئیس جمهور حامد کرزی به توافق رسیدند."

اعضای ولسی جرگه بروز شنبه گفتند که بر بنیاد این توافق از حامد کرزی خواسته اند تا پارلمان افغانستان را بروز چهارشنبه افتتاح نماید.

در عوض نمایندگان مردم توافق نمودند ، به محکمۀ اختصاصی مورد منازعه اجازه دهند که به تحقیقات خویش ادامه دهد.

هر دوجانب بعد از جسلۀ شب شنبه در قصر ریاست جمهوری به این توافق نایل آمدند.

به تعقیب آنکه رییس جمهور کرزی افتتاح پارلمان جدید را برای یک ماه دیگر به تعویق انداخته اذهان داشت که محکمۀ اختصاصی برای رسیدگی به ادعای های تقلب به زمان بیشتر نیاز دارد.

نمایندگان تهدید میکردند که بروز شنبه همراه و یا بدون حمایت رئیس جمهور به کار آغاز مینمایند.

ملل متحد و کشور های غربی از رئیس جمهور افغانستان خواسته اند تا پارلمان آنکشور را هر چه زود تر افتتاح نماید.

XS
SM
MD
LG