لینک های دسترسی

مباحثات بی نتیجه روی انتخاب رئیس مجلس نمایندگان


مباحثات بی نتیجه روی انتخاب رئیس مجلس نمایندگان

مباحثات در مورد انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان یک بار دیگر بدون نتجه به پایان رسید.

در ختم گفت و شنود میان 240 تن از اعضای جدید ولسی جرگۀ افغانستان، رئیس موقت این مجلس اعلام نمود که دور سوم رأی گیری تا فردا به تعویق افتاد.

محمد سرور عثمانی، رئیس موقت ولسی جرگۀ افغانستان بحث روی این موضوع را به روز دوشنبه موکول کرد.

آقای عثمانی گفت: " به اساس مادۀ ششم قانون ولسی جرگه، فردا از میان کاندیدان جدید رئیس مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شد."

XS
SM
MD
LG