لینک های دسترسی

Breaking News

سلب اعتماد رئیس و پنج عضو ستره محکمه


آرشیف: جریان تحلیف اعضای پارلمان

اعضای ولسی جرگه افغانستان از روز پنجشنبه به این سو در مجالس خویش فیصلۀ محکمۀ خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و فیصلۀ آنرا خلاف قانون دانسته اند.

در واکنش به فیصله محکمه خاص، اعضای پارلمان افغانستان در مجلس امروزی خویش رئیس ستره محکمه و پنج تن از اعضای آن اداره را به تعقیب لوی څارنوال افغانستان سلب اعتماد نمودند.

سید علی کاظمی یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان معتقد است که حکومت افغانستان باید شیوۀ مشکل زدایی را اختیار نماید نه مشکل زایی را.

محمد سرور عثمانی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه به این باور است که فیصلۀ محکمه خاص اعتبار و ماهیت قانونی ندارد.

به نظر وی کسانیکه محکمه خاص را ایجاد نموده اند سلب اعتماد شده و به محکمه خاص معرفی خواهند شد.

فاروق بشر استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل می گوید، حکم محکمه خاص تنفیذی می باشد، قوه اجراییه باید آن را عملی نماید. عواقب آن فقط سیاسی بوده و دولت خود آن را تنظیم نماید.

داود سلطان زوی یک تن از کاندایدان معترض که به اساس فیصله محکمه خاص انتخابات برنده اعلان گردیده است می گوید : وی به آرزو هایش رسیده است.

تمام اعضای موجود در ولسی جرگه افغانستان که با حکومت افغانستان در تقابل قرار گرفته اند، ایتلافی را به وجود آورده و تعهد نموده اند که در مقابل حکم محکمه به شدت ایستاده گی نموده و اجازه نمی دهند که یک تن از اعضایی ولسی جرگه که از طرف محکمه ناکام اعلان شده از این مجلس بیرون شود.

XS
SM
MD
LG