لینک های دسترسی

Breaking News

نامۀ سرگشادۀ مشرانوجرگه افغانستان عنوانی شورای امنیت ملل متحد


آرشیف: باقیماندۀ از راکت شلیگ شده از خاک پاکستان در ولایت کنر

مشرانوجرگه افغانستان طی نامۀ سر گشاده یی عنوانی شورای امنیت ملل متحد مراتب نگرانی خود را در مورد حملات راکتی پاکستان به حریم کشورشان ابراز داشته و میگویند این چندمین باراست که افغانستان ازجانب مملکت همسایه پاکستان مورد حملات راکتی وتوپخانۀ قرارمیگیرد که درنتیجه آن تعدادی کثیری اعم ازپیر، جوان، زن وکودک جان های خود را ازدست داده ومهمترازهمه اینکه تمامیت ارضی افغانستان را مورد تهدید وتجاوزقرارداده است.

مشرانو جرگه افغانستان در این نامه میگوید واقعات و رویدادهای اخیردرافغانستان به وضاحت نشان میدهد که کشورپاکستان با حمایت ازشبکه های دهشت افگنی جنگ را درافغانستان شعله ورنموده ونخبه گان سیاسی، جهادی وبزرگان افغان را ترورمی کنند.

مشرانو جرگه افغانستان در این نامه میگوید این اقدامات تحریک آمیزکشورپاکستان به خصوص حملات راکتی اخیر را تجاوزومداخله صریح آن کشور درامورداخلی افغانستان میداند و از سازمان ملل میخواهد تا درمقابل آن تصامیم لازم ودایمی اتخاذ نماید.

XS
SM
MD
LG