لینک های دسترسی

پیشکش اعضای کابینه به پارلمان افغانستان


ولسی جرگه افغانستان میگوید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بزودی اعضای باقی مانده کابینه را جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکند.

عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید رئیس جمهور کرزی به وی گفته است تا سه روز آینده وزرای باقی مانده کابینه جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند.

اقای ابراهیمی گفت، لوی سارنوال و اعضای ستره محکمه هم جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند.

" معرفی وزرای سرپرست بود که تقاضای ما و شما وکلای منتخب در سال گذشته و امسال هم بود، وعده رئیس جمهور هم همین بود که انشاالله در همین یک یا دو سه روز معرفی میکنند، همچنان در مورد اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال همرایشان صحبت کردیم که گفتند در پی این برای آن هم آماده گی خود را می گیرند"

از حدود یک نیم سال به این طرف هفت وزارت خانه و شماری از نهاد های مستقل بشمول لوی سارنوالی توسط سرپرست ها اداره می شود.

XS
SM
MD
LG