لینک های دسترسی

گزارش ملل متحد در مورد پولیس افغانستان


گزارش ملل متحد در مورد پولیس افغانستان

یک نظر پرسی جدید عامه نشان میدهد که در چند سال اخیر وضع پولیس در جنوب افغانستان، بدتر شده است.

این نظر پرسی که توسط ملل متحد انجام شده و بروز پنجشنبه به نشر رسید، حاکی از آن است که در سراسر افغانستان ۷۹ در صد افغانها نظر مثبتی در مقابل پولیس دارند.

اما در جنوب افغانستان، محبوبیت پولیس فقط ۴۸ در صد میباشد که نسبت به سال قبل که ۶۷ در صد بود، به مراتب کاهش یافته است.

نزدیک به ۶۰ در صد از افغانها گزارش میدهند که شاهد فَساد اداری در بین مامورین پولیس بوده اند.

این یافته ها شاید منحیث ضربه شدیدی برای مساعی بین المللی جهت با ثبات ساختن جنوب افغانستان تلقی شود، زیرا نیرو های بین المللی میخواهند تا ختم سال ۲۰۱۴ که زمان تعین شده برای خروج عساکر از افغانستان میباشد، طالبان را از آن مناطق بیرون رانند.

نظر پرسی جدید در ماه نوامبر سال گذشته عملی شد و در آن حدود ۵۰۰۰ افغان از ۳۴ ولایت افغانستان سهم داشته اند.

طبق یک گزارش دیگر روز پنجشنبه، پولیس میگوید، یک بم گزاری کنار جاده منجر به قتل دو فرد ملکی در ولایت قندوز گردیده است.

XS
SM
MD
LG