لینک های دسترسی

Breaking News

تردید نامزد مقام وزارت دفاع ایالات متحده در خروج عساکر از افغانستان


آرشیف: پنیتا نامزد وزارت دفاع ایالات متحده امریکا

روزنامۀ نیویارک تایمز در شمارۀ امروزی خود مطلبی در رابطه با پنیتا نامزد وزارت دفاع ایالات متحده دارد که وی خروج قوای امریکایی را از افغانستان به دیدۀ تردید مینگرد.

نیویارک تایمز مینگارد که آقای پنیتا روز پنجشنبه در رابطه با سوال های مصرانۀ که در بارۀ خروج عساکر ایالات متحده از افغانستان روبرو شده بود، طرفه رفت.

نویسنده در ادامه مینگارد که آقای پنیتا حین مجلس رای اعتماد در کمیتۀ خدمات نظامی سنا با اظهارات اخیر آقای اوباما موافقت نشان داده گفته است، وی معتقد است که خروج عساکر نهایت مهم میباشد. اما وی معنی نهایت مهم را تشریح نکرده نیز نگفت که با آغاز وظیفۀ جدیدش در وزارت دفاع امریکا به چه تعداد عسکر امریکایی در ماه جولای قرار است به کشور شان برگردند.

نیویارک تایمز مشعر است که آقای پنیتا در رابطه با اظهارات اخیر رابرت گیتس که گویا خروج عساکر امریکایی از افغانستان به صورت معتدل صورت خواهد گرفت، نخواست اظهار نظر کند.

نویسندۀ روزنامۀ نیویارک تایمز به این عقیده است که آقای پنییتا در یک زمان به خاطریکه سناتور جان مکین را اذیت کرده باشد گفت، اینکه به چه تعداد از عساکر ایالات متحده از افغانستان خارج گردند، ارتباط با تصمیم رئیس جمهور اوباما، آقای گیتس و جنرال دیفید پیترئیس رهبران عالی رتبۀ امریکایی در افغانستان دارد نه اینکه تصمیم خود وی.

حامد کرزی از اوباما خواسته است تا عساکر امریکایی را سریعاً از افغانستان خارج ننماید.
حامد کرزی از اوباما خواسته است تا عساکر امریکایی را سریعاً از افغانستان خارج ننماید.

روزنامۀ تیلگراف چاپ لندن در مطلبی مینوسد که حامد کرزی از براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است تا فرمان خروج تند و سریع عساکر آنکشور را از افغانستان در سال روان صادر نکند.

در این مطلب نویسنده استناد بر اظهارات مقامات نگاشته که رئیس جمهور افغانستان به خاطری این مطلب را از آقای اوباما درخواست نموده که عساکر و قوای امنیتی کشورش تا هنوز آمادگی برخورد با تهدیدات طالبان را ندارند.

گزارش تیلگراف مشعر است که وزرای کابینۀ حامد کرزی و کارمندان امنیتی آن بر اساس گزارشات که گویا ایالات متحده ده ها هزار عسکر خود را قبل از انتخابات خزان سال ۲۰۱۲، از افغانستان خارج مینماید، عمیقاً نگران اند.

نویسنده معتقد است که باوجود شکایت های آقای کرزی که در رابطه با تکتیک های ناتو ابراز داشته است، وی و اعضای کابینه اش بالای واشنگتن تاکید میورزند تا به آنها جهت تقویت توانمندی حکومت و اردوی آن کشور، وقت بیشتری داده شود.

روزنامۀ تیلگراف از قول یک مقام عالی رتبۀ غربی در کابل مینگارد: " وزرای افغانستان از خروج قبل از وقت نیرو های خارجی از افغانستان به اندازۀ کافی ترسیده اند." ، در حالیکه یک کارمند عالی رتبۀ آقای کرزی هوشدار داده است که خروج بی مهابا و ناگهانی شاید ولایات زیادی را در کنترول طالبان قرار دهد.

نویسندۀ روزنامۀ تیلگراف در ادامۀ اظهارات کارمند عالی رتبۀ حامد کرزی مینگارد که وی ولایات کنر و نورستان را مثال قرار داده و گفته است که تحویل دهی این دو ولایت توسط قوای امریکایی به نیرو های افغان نشان داد که قوای افغان توانمندی عقب زدن طالبان را ندارند.

روزنامۀ تیلگراف در ادامۀ مطلب خویش از سفر هفتۀ گذشتۀ گیتس به افغانستان یادآوری نموده مینویسد، گیتس هوشدار داده در صورتیکه تعداد کثیری از عساکر امریکایی به زودی افغانستان را ترک نمایند، شکست سنگینی در آنصورت پیش رو خواهد بود.

در اخیر این مطلب نویسنده از یک مطالعۀ یادآوری نموده که توسط کمیتۀ روابط خارجی سنا ایالات متحده انجام یافته و در آن آمده که "درصورتیکه قوای نظامی در سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک نمایند، آنکشور میتواند فشار اقتصادی شدیدی را متحمل شود. مگر اینکه از همین الان برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد."

در این حال رویان کروکر نامزد مقام سفارت ایالات متحده در کابل در مجلس استماعیۀ سنا گفت که امریکا اشتباۀ گذشته را تکرار نکرده و اجازه نخواهد داد که آنکشور به پایگاه دهشت افگنان تبدیل گردد.

XS
SM
MD
LG