لینک های دسترسی

Breaking News

شدت بی سابقۀ کشتار میان متحدین در تاریخ


افغانستان در آئینۀ مطبوعات جهان

روزنامۀ وال ستریت ژورنال در شمارۀ تازۀ خود مطلبی روی مطالعۀ جداگانۀ نظامی دارد که حملات اخیر نظامیان افغان بالای عساکر ایتلاف را در افغانستان خطری برای تمامی تلاش ها و دست آورد های جنگ افغانستان پنداشته است.

در این مطالعه آمده است که این حملات در این اواخر به شکل " تهدید سیستمیک شدیداً در حال رشد" قرار دارد.

وال ستریت ژورنال در این مقاله به نقل قول از مطالعۀ جفری بوردِن که دانشمند سیاسی بوده و برای اردوی ایالات متحده در افغانستان کار میکند،مینگارد که وی هوشدار داده است که " شدت کشتار میان متحدین شاید در تاریخ بی سابقه باشد."

روزنامه به نقل قول از مقامات قوای ایتلاف مشعر است که آنان از این کشتار چشم پوشی نمی نمایند، اما این را هم میگویند که همچو حملاتی نمیتواند روی ماموریت آنها تاثیر گذار باشد.

نویسنده مینگارد که از سال ۲۰۰۷ به اینسو عساکر افغان کم از کم ۵۷ عسکر قوای ایتلاف را کشته اند. تعدادی از این حملات در اثر نفوذ طالبان در قوای امنیتی که خواهان براندازی حکومت افغانستان میباشند، طرح ریزی شده بود.

وال ستریت ژورنال مشعر است که ایالات متحده در سال روان نزدیک به ۱۲ میلیارد دالر امریکایی را در ساختار اردو و پولیس افغانستان به مصرف میرساند در حالیکه طبق برنامۀ روی دست گرفته شدۀ براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ، قرار است اردوی ایالات متحده تا اخیر سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک نمایند.

در ادامۀ مطلب وال ستریت ژورنال میخوانیم که قرار است تعداد قوای امنیتی افغان تا ماه اکتوبر به ۳۰۰ هزار نفر برسد.

از سوی دیگر وال ستریت ژورنال مشعر است که مقامات قوای ایتلاف روی نتایج این مطالعه جنجال دارند. در این مطلب به نقل قول از بریدمن کولیت مورفی سخنگوی قوای ایساف آمده است که گفته است: " یافته های این مطالعه با تشخیص ما از قوای امنیتی افغان سازگاری ندارد." وی علاوه نموده که این مطالعه، دارای عیب و نقیصه بوده و از عمومیات برخوردار بوده است."

نویسندۀ ژورنال ستریت در اخیر این مطلب به نقل قول از مقامات نظامی در کابل مینگارد که آنها قدم های تازۀ را در روشن سازی توانمندی حمله کنندگان در میان نظامیان افغان برداشته اند. در این حال سخنگوی اردوی ایالات متحده و ناتو گفته است که کشتار اخیر عساکر ایتلاف توسط قوای امنیتی افغان تحریک سیاسی نبوده و جزی از جنگ میباشد.

روزنامۀ لاس انجلس تایمز مطلبی دارد که بیان کنندۀ هراس افغانها در مذاکره با طالبان میباشد.

لاس انجلس تایمز می نویسد که تعداد کثیری از افغانها از این هراس دارند که مصالحۀ حکومت کرزی به پشتیبانی ایالات متحده با طالبان شاید باعث ایجاد امتیازات فراوانی برای شورشیان گردیده و آزادی بیان و دست آوردهای سالهای اخیر زنان و حقوق اقلیت ها را تحت تحت شعاع قرار داده و از بین ببرد.

نویسندۀ این مطلب با تعدادی از زنان که در یک پارک نشسته و چهره های بشاشی دارند گفت و شنودی انجام داده و گفته است وقتی از آنان در رابطه با مذاکرات حکومت افغان با طالبان پرسیدم، چهره های خندان آنها به جدیت گراییده و هراس روی آن سایه افگند.

لاس انجلس تایمز در بارۀ جنگ افغانستان به این نظر است که با از دست دادن محبوبیت جنگ در ایالات متحده، فشار سیاسی روی براک اوباما رئیس جمهور آنکشور افزایش یافته تا راهی را دریابند که از آن کشور بعد از ده سال جنگ در افغانستان ، خارج شود.

نویسنده در اخیر مطلب در بارۀ دو دوشیزه نو جوان نگاشته که خانواده شان بعد از سالها غربت دوباره به وطن برگشته و اکنون آنان آزادانه در پارکی قدم میزنند که توسط پول تمویلی ایالات متحده اعمار شده است. آنان به لاس انجلس تایمز گفته اند در صورتیکه طالبان دوباره به قدرت برسند، ما دیگر این کشور را ترک نکرده و کاری خواهیم کرد که مسایل را تغییر دهیم."

XS
SM
MD
LG